Opus Nordens Kompositionsblogg
Lärare: Gustav Lindsten

Vi är stolta över att vi kan erbjuda kompositionsundervisning i Opus Norden. Gustav har redan en elev, men det vore kul om det är fler som vill lära sig att skriva musik.

Det är bra om man kan sitta och hitta på lite melodier och improvisera, men skall man bli riktigt nöjd så är det en massor man kan lära sig av Gustav. T.ex musikalisk form, sats- och harmonilära, orkestrering, instrumentkännedom och estetik.
Vad betyder nu detta kan man undra om man är en vanlig människa. Det tänker vi förklara i denna blogg. Gustavs kompositionstips.


ChessMusic: Ljudkonstprojekt för interaktivt media

Nu när Februari börjar närma sig sitt slut så är jag precis på väg att sätta igång med mitt nästa kompositionsprojekt ChessMusic!

Projektet är en blandning mellan ett musikaliskt instrument för automatiserad komposition och det traditionella spelet som vi alla känner till och älskar. ChessMusic kommer till slut att resultera i en interaktiv ljudskulptur med specialkonstruerad teknik och ljudprogrammering som följer med!

Läs mer om GustavLindsten

Det är ganska allmänt känt att man kan kombinera schackpjäsers position in i all oändlighet, och tillsammans med varje kombination så får vi också en alldeles unik strategisk situation på schackbrädet. Men vad skulle hända om detta översattes till musik?

Vad skulle hända om varje steg i spelet skulle skapa en unik typ av musik baserad på varje ny kombination av pjäspositioner? I sin fulländade form så kommer detta projekt att inkludera ett fysiskt schackbräde med sensorer som kopplas till ett nedladdningsbart program i datorn som lagrar och omvandlar positionerna till musikaliska parametrar.

Allt som allt så tar ChessMusic komposition och lek och för de båda samman i ett andetag! En prototyp av projektet planeras att släppas som ett gratis nedladdningsbart program för Macintosh i tidiga Juni 2019.

Instrumentkännedom

Gustavs kompositionstips nr 4

Många gånger kan vi som tonsättare hamna i situationer då vi ska skriva för instrument som vi inte spelar själva. Då behöver vi veta alla tekniska egenskaper som hör vårt aktuella instrument till. Vad har instrumentet för möjligheter och begränsningar som vi behöver veta om?

Film: Gustav demonstrerar olika speltekniker för fiol

I kursmomentet instrumentkännedom lär vi oss hur vi ska handskas med varje enskilt instrument i orkestern. Vi kommer titta på konventionella och okonventionella speltekniker, och därtill hur vi också ska gå till väga när vi skall notera dessa speltekniker. Detta inte bara för att veta vad som är praktiskt möjligt för instrumentet, utan också för att bredda vår egna konstnärliga palett.

Att mixa för teater

Under de senaste veckorna nu i Mars har vi repeterat för fullt på Dramaten i samband med pjäsen ”Budskapet till Maria” som jag har komponerat musik till, Och den 29:e Mars är det premiär!

Gustav undervisar i komposition klicka på bilden och läs mera.

Gustav på plats vid mixerbordet
Foto: Gustav Lindsten

Då mitt arbete på Dramaten nu är i sitt slutskede så dyker det ju såklart upp en hel del reflektioner kring projektet som helhet. Vad som för mig har varit en väldigt intressant frågeställning har varit hur man anpassar ljudbilden till att fungera ihop med det som händer på scen.

Till skillnad från musikdramatiska medium som till exempel Opera eller Musikal där musiken befinner sig väldigt mycket i förgrunden så arbetar man med teatermusik mer i bakgrunden. Musiken finns ofta där för att på ett försiktigt sätt lyfta upp dramat.

Gustav undervisar i komposition klicka på bilden och läs mera.

Från Gustavs synvinkel innan han programmerar ut ljud i salen
Foto: Gustav Lindsten

Den är med andra ord en komponent bland många som skapar helheten tillsammans med skådespeleri, ljus, scenografi m.m. Självklart finns det också möjligheter för musiken att ha en mer bärande roll under vissa utvalda ställen i föreställningen, som till exempel vid scenbyten.

Men hur förhåller vi oss då till dessa två typer av musik? Hur balanserar vi bakgrund kontra förgrund? Och än mer intressant är frågan; hur förhåller sig ljudbilden i relation till dessa två? En intressant utmaning som jag själv upplevt är just stadiet där man mixar musiken på plats.

När musiken ligger i förgrunden är det lätt att tänka sig att dynamiken ska vara avsevärt högre, och när vi har möjlighet till att få upp musikens intensitet i samma ljudnivå som exempelvis den vi hör i biosalonger eller konsertsalar så är det mycket lätt att överdriva ljudstyrkan.

Gustav undervisar i komposition klicka på bilden och läs mera.

Studio på EMS där Gustav främst har komponerat sin musik
Foto: Gustav Lindsten

Detta kan dock skapa en obalanserad kontrast i relation till den ljudbild som kommer därefter, dvs den ljudstyrka som skådespelarna och bakgrundsmusiken befinner sig på. Och det dramatiska förloppet i pjäsen kan eventuellt tappa sin styrka på grund av detta.

För att få en balanserad ljudbild kan det därför vara bra att först sätta ljudnivåerna till förgrundsmusiken på noll, och sedan gradvis jobba sig uppåt i ljudstyrka, då alltid med skådespelarnas ljudstyrka i bakhuvudet.

Därmed är det inte sagt att musiken inte får vara starkare den vid talnivå. Men för att undvika överdrivna skillnader i ljudstyrka så är detta ett bra knep att utgå ifrån när musiken skall fungera som en helhet!

Gustav Lindsten Stockholm 2018-0417

********

Att arbeta som
frilansande tonsättare

Under hela min studietid på Kungliga Musikhögskolan funderade jag konstant över hur det skulle bli när jag skulle sluta och bli frilansande musiker och tonsättare.

En oro fanns i början där, hur ska jag kunna försörja mig på detta? Men allt eftersom tiden gick så ändrades denna inställning, och jag började gradvis se allt fler möjligheter .

För när man tänker efter så är de färdigheter som en tonsättare har inte bara att skriva musik. Den moderna tonsättarens verktyg innefattar ju allt ifrån notskrivning, orkestrering och musikteori till studioteknik, ljuddesign, akustik och mycket mer.

Läs mer om GustavLindsten

Gustav har en lång utbildning. Klicka på bilden så kan du läsa mera.
Foto: Ragna Fagelund

Det handlar kanske inte alltid om att bara skriva ett stycke musik då. Men om det går att översätta ens konstnärskap och tillämpa de verktyg som förgrenar sig med komponerandet så kommer ens chanser onekligen att öka.

För egen del så har dessa verktyg bland annat lett till arbetssituationer där jag har designat ljudeffekter till datorspel, planerat en ljudinstallation åt en butik under göteborgsvarvet, och inte minst notationsarbete åt Opus Norden.

Gustav undervisar i komposition klicka på bilden och läs mera.

Gustav är färdig med första utkast till Ragnas nya sång och metodikbok. Gustav undervisar i komposition. Klicka på bilden så kan du läsa mer om kompositions på musikskolan (6-20 år).
Foto: Katarina Arvidson

Men hur får man dessa uppdrag? Handlar det om tur?
I vissa fall är svaret Ja, och när uppdragen kommer blir man som frilansare ytterst tacksam till att man får möjlighet att på riktigt arbeta med det som man brinner för.

Men bara slump är det ändå inte. Jag vill mena att vi själva kan skapa den optimala situationen. Kan vi utveckla egna strategier för att rikta ”slumpen” åt vårt håll?

Det kan då handla om allt ifrån hur vi pitchar idéer till producenter, regissörer, spelutvecklare m.m. till hur vi ansöker om projektstöd för något som vi verkligen skulle vilja genomföra.

Gustav undervisar i komposition klicka på bilden och läs mera.

Gustav undervisar även vuxna i komposition.
Klicka på bilden så kan du läsa mera.
Foto: Ragna Fagelund

Frågan som man behöver ställa sig är: vilken typ av konstnärlig miljö vill jag befinna mig i? Och hur kan jag arrangera så att chanserna för mig att hamna i en sådan ökar?

Charmen och utmaningen med att frilansa är med andra ord att kreativiteten inte bara är begränsad till själva musicerandet, det är en del av hela verksamheten.

Det finns därmed inte ett enkelt och enhetligt svar på frågan. Varje person utvecklar sitt eget sätt att jobba sig runt de utmaningar som hör till en frilansande verksamhet.

Men vägen från ett projekts första steg ända fram till ett färdigt verk är aldrig utan kreativa val. Och om vi som tonsättare kan vara kreativa i vårt musikskapande, så kan vi nog också vara kreativa på så sätt att vi kan sätta våra färdigheter i kontext och tillämpa vår musik på vår omgivning.

Gustav Lindsten Stockholm 2018-0220

********

Du hittar Gustav på Elektronmusikstudion

När jag inte befinner mig på Opus Norden så kan man numera hitta mig på Elektronmusikstudion där jag nu jobbar för fullt med slutklämmen på musiken som jag har komponerat för en föreställning på Dramaten.

Gustav undervisar även i piano

Gustav på EMS. Han undervisar även i komposition
Klicka på bilden så kan du få mer information

Elektronmusikstudion, även kallat EMS, grundades ursprungligen 1964 av Sveriges radio och formades senare om till att fungera som en arbetsplats för frilansande tonsättare och ljudkonstnärer som fokuserar på elektronisk konstmusik.

Studion är helt finansierad av Svenska staten, och ger möjlighet för utövande tonsättare inom Sveriges musikliv att använda studios, spela in, redigera, mixa och komponera helt utan de kostnader som hör till i en kommersiell studio.

För oss som till stor del arbetar som frilansare utgör detta ett enormt stöd och skapar så mycket möjligheter som vi inte annars skulle ha. Helt plötsligt kan jag som tonsättare låna mikrofoner, högtalare, kanske mixa för ett surroundsystem, videoredigera, spela in och mycket mer helt gratis.

Tonsättaren kan på grund av detta fokusera på det som verkligen räknas: att skapa musik. För att bli en användare på EMS kan man antingen ha valts in som en medlem i Föreningen svenska tonsättare, eller så kan man välja att gå en kurs på plats.

Gustav Linsten Stockholm 2018-0212

********

Gustav till Dramaten

Efter att min kortopera hade framförts under våren 2017 som en del av min examen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, så tog regissören Wilhelm Carlsson kontakt med mig och undrade om jag skulle vilja komponera musik till en pjäs som han jobbade på som skulle framföras våren 2018 på Dramaten. Mitt svar blev på direkten ja, och jag är nu i full fart med att komponera musik till Budskapet till Maria, en pjäs skriven av författaren Paul Claudel.

Gustav undervisar även i piano

Gustav undervisar även i komposition
Klicka på bilden så kan du få mer information

Handlingen utspelar sig i medeltida Frankrike i en tid då man jobbade med det som jorden gav. Jeanne D'Arc föds och Katedraler byggs, och en berättelse om mirakler och förlåtelse sätts i rörelse.

Musiken är som sig bör väldigt inspirerad av medeltida musik, och jag använder flitigt inspelningar av gamla stränginstrument, flöjter, orglar m.m. för att skapa den atmosfär som dramat behöver för att lyftas upp.

Under den senaste tiden har jag arbetat mycket med inspelningar av olika typer av kyrkklockor, och jag har försökt att hämta ut harmonier och musikaliska verktyg från deras individuella klangfärg som jag sedan kan komma att använda.

Pjäsen kommer att ha premiär på Dramaten den 29:e Mars 2018, och kommer därefter ha flera framföranden efterföljande dagar. och läsa mer.

Om du vill boka biljetter eller veta mer om pjäsen klicka här


********

Satslära

Gustavs kompositionstips nr 3

Satslära Satslära är ett sätt att analysera musik så vi förstår varför vissa ackord passar ihop med andra. Hur ska vi tänka när vi lägger till ackord till en melodi? Och vad är det som gör att det låter bra och inte? Varför låter det som det gör?

Film: Gustav Lindsten pratar om, visar och spelar exempel på satslära


När vi jobbar med satslära tittar vi på bakomliggande strukturer i musik som vi kan använda oss av när vi komponerar. Vi kommer i detta kursmoment att ta reda på vad saker som harmoniska funktioner, melodisk analys, intervall m.fl. betyder, och hur vi sedan använder dessa rent praktiskt.

********

Harmonilära - Ackord

Gustavs kompositionstips nr 2

I detta delmoment av kompositionskursen tittar vi på hur man analyserar ett stycke musik med harmonik som utgångspunkt.

Film: Gustav spelar olika ackord så du kan lyssna hur det låter

Men vad är harmonik egentligen?
Det kan beskrivas som den stund då två eller flera toner ljuder tillsammans och skapar ett ackord, och hur detta ackordet sedan sätts i relation till andra samklanger.

********

Musikalisk form

Gustavs kompositionstips nr 1

När vi talar om musikalisk form så talar vi om hur ett stycke musik är uppbyggt. Det är ett perspektiv på musik där vi tittar på och analyserar helheten. Hur interagerar musikens olika formdelar med varandra? Finns det moment som återkommer, upprepas eller byts ut?
I kursmomentet musikalisk form tittar vi på saker så som sonatform, fri form, rondoform m.fl.

Film: Gustav Lindsten visar ABA formen med hjälp av
Blinka lilla stjärna där.


Syftet är att öva upp förmågan att analysera ett stycke musik och sedan använda detta till vår fördel när vi själva komponerar. Att härleda verktyg från ett stycke av exempelvis Mozart och sätta det i en helt unik kontext.


********

Gustav undervisar även i piano

Foto: Gustav Lindsten skriver sina kompositionstips.
Klicka på bilden så kan du läsa mer om Gustavs undervisning


********

Reflektioner för Julkonserten 2017 – Opus Norden

Detta var ju min första gång då jag deltog i Opus Nordens julkonsert, och det var fantastiskt kul.

Gustav undervisar i komposition klicka på bilden och läs mera.

Gustav back stage där han gör iordning inför lunchen
Foto: Katarina Arvidson

Inte bara på grund av möjligheten att få träffa alla föräldrar och medarbetare, men självklart också att få höra alla sina elever spela. Vi har ju alla på ett eller annat sätt upplevt hur nervöst det kan kännas att spela eller att presentera inför en publik. Det är inte alltid så lätt som man tror, men trots det var ni alla modiga. Därtill spelade och sjöng ni alla fantastiskt fint, och jag är som lärare otroligt stolt och glad. Så främst av allt: en stor eloge till alla elever som deltog denna dag!

Celina sjöng Schubert

Celina bjöd på Rosen av Franz Schubert
Foto: Torbjörn Pettersson

Vad jag också tänkte på när jag stod och lyssnade var vilka framsteg som också har gjorts denna termin. Och det är ju mycket arbete bakom. Allt från att få in en bra position redan innan vi slår an en ton till att hålla koll på fingersättning och ljudstyrka när vi spelar. Och framför allt den mängd övning som ligger bakom.

Fri sjöng Jul jul

Erik har många talanger han sjunger för Harald, han spelar piano och han komponerar med Ira som lärare.
Foto: Marie-Louise Pettersson

Eller så kanske det handlar om hur vi noterar på ett tydligt sätt när ett stycke musik skall komponeras. Att instrumentera på ett sätt som får varje instrument i en orkester att samverka på ett intressant vis. Att hitta nya klanger och uttrycksmöjligheter m.m. Oavsett vilken utmaning det gäller så ser jag själv med stor spänning fram emot alla de nya framsteg som vi tillsammans kommer att göra nästa termin. Men innan dess så vill jag kort och gott säga tack till er alla, och önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!