Test page

*****

John Martling - Lutenist

John Martling

John Martling

*****

Läs mer om undervisningen för barn, musikskolan
Läs mer om undervisningen för vuxna,
musikkurser

John Martling har alltid haft en stor passion för musik. Han studerade vid gymnasiet Södra Latins yrkesmusikerlinje, där han fick undervisning i gitarr av Bo Hansson.

John Martling började sina studier i uppförande och interpretation av tidig musik och basso continuo i Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Sven Åberg och Dan Laurin. Genom ett Erasmus-utbyte studerade han vid Giuseppe Verdi-konservatoriet i Milan, för Francesca Torelli.

John Martling tog Bachelorexamen i renässansluta, ärkeluta, barockluta och teorb under ledning av Peter Croton år 2016, och Masterexamen år 2018 med utmärkelse från Schola Cantorum Basiliensis (SCB) i Schweiz.

Parallellt tog John Martling sånglektioner av Kate Dineen och Sebastian Goll, vilket ledde till studier i ett nytt masterprogram i samma skola, Special Performance Master och Renaissance music. Denna masterutbildningen är i ett mestadels individuellt upplägg, framställt för avancerade studenter med god teoretisk bakgrund som kombinerar sång och instrumentalspel. Lärare: Professor Marc Lewon i luta och Grace Newcombe och Ozan Karagöz i sång.

Samtidigt sjöng John Martling i Advanced Vocal Ensemble Studies (AVES) på SCB, under ledning av Paul Agnew, Björn Schmelzer, Stratton Bull och Lisandro Abadie.

I 2017 vann John Martling, med ensemblen Viatoribus, Romanus-Weichleinpriset i (Heinrich Ignaz Franz) H.I.F. Bibertävlingen i St. Florian i Österrike.

John Martling var solist inledningskonserten för Tyska lutsällskapets årliga sammanträde i Wolfenbüttel, maj 2018.

I 2019 John Martling var finalist i Wassenaer competition i Utrecht i Nederländerna med ensemble Phaedrus.

John Martling är en uppskattad ackompanist och solist har han spelat konserter tillsammans med många kammarmusikgrupper och orkestrar i de flesta länder i Europa.