Team-buildning kombinerad med Sång

Anpassad för kick-off & utbildningskonferenser

******

Introduktion / presentation

 • För att få en bra röst måste man träna en mängd olika muskler. Fysträning.
 • 50 % av det budskap ni förmedlar sker genom kroppsspråket
 • Hela 35% förmedlas genom hur din röst klingar
 • 7 % av hur du verbaliserar (retoriken)

******

Röstträning

Uppvärmning av rösterna. Här lär vi elementär röstträning

Nytta:

 • Tränad röst större auktoritet, ergo bra för alla chefer
 • Om man är försäljare så ökar en tränad röst förtroendet
 • Om man skall hålla många föreläsningar är det nyttigt att hantera rösten på ett bra sätt
 • Om man styrketränar rösten är det lättare att undvika t.ex. heshet när man är sjuk eller överansträngd
 • Röstens klang utgör ca 35% av den totala kommunikationen, det är en fördel om den är stark och behaglig att höra på
 • Man får snabbare en stark och vacker röst om man sjunger eller om man enbart taltränar

Meny:

 • Jag använder olika musikaliska parametrar för att öka förståelsen av samarbete för att uppnå ett bra resultat.
 • Att både smälta in i gruppen och ta initiativ beroende på behov
 • Hur gör vi för att en grupp skall låta som en kör
 • Känslornas betydelse för att skapa bra dynamik och engagemang
 • Verktyg för att uppnå bra resultat
 • Kreativitet och struktur

******

Praktisk träning:

 • Sjunger
 • Nyttan av att sjunga:fysik, psykisk, ekonomisk
 • Skalan
 • Byggstenen i den musikaliska kommunikationen
 • Hur tar till sig informationen
 • Hur hjälper man varandra
 • Sjunger
 • Tränar lyssnandet med ackord
 • Avslutning sång

 • Välkommen med din intresseanmälan!