IW Språk & Media


IW Språk & Media grundades år 1998 av Isabel Wrigfeldt som är företagets ledare.

Isabel Wrigfeldt bakgrund är internationell.

Isabel Wrigfeldt är :
Aukt. tolk
Magisterexamen i Interkulturell Kommunikation
Studerar teologi

Isabel Wrigfeldt har : mer än tjugo års yrkeserfarenhet som tolk och utbildare har hon en unik och fördjupad kunskap i vad som sker när vi kommunicerar med varandra, betydelsen av kommunikation och vad som behövs för att vi ska bli bättre.