Sommarfest med

Kulturen i centrum

**********Förslag på en Musikalisk Happening


Opus Norden komponerar
en specialafton för ditt företag

T.ex. i Cedergrenska tornet:

**********

I ridddarsalen inspireras man av den unika miljön:
Sjunga tidstypiska sånger
Uppleva hur musiken lät på den tiden
Uppleva hur man dansade
Arbeta med en dirigent

**********


Grillfest på taket

Cedergrenska tornet