Kristina Holm - Pianist & Cembalist


Kristina Holm kommer från en musikerfamilj. Kristina har bl.a. studerat i Stockholm för Gottfrid Boon och i Gdansk i Polen för professor Zbigniev Slivinsky, elev till Béla Bartok.


Kristina Holm - Pianist

Kristina Holm


Kristina Holm har varit repetitör vid Stora Teatern i Göteborg

Kristina Holm Har turnerat i Sverige och USA som ackompanjatör till Jenny Lind Stipendiater 1969

Kristina Holm har varit bosatt i både Tyskland och Sydafrika under längre perioder. Där har Kristina konserterat flitigt som ackompanjatör till framstående sångare och instrumentalister. Kristina har turnerat i Sverige, Norge, Finland, England,Tyskland och Sydafrika

Kristina Holm har varit solist i Mozarts 27:e piano- konsert och cembalo i Bachs 5:e Brandenburgerkonsert.

Kristina Holm har varit cembalist i Nyköpings kammarorkester och i Filharmoniens kammarorkester i Stockholm.

Kristina Holm har sedan 1983 varit kyrkomusiker i Täby församling och leder Täby Barock.

Kristina Holm Har många strängar på sin lyra och har varit svensk distributör för grammofonbolaget BIS och dessutom varit en ansedd pianopedagog. Lärare vid Mölndals-, Huddinge-, Karlstads kommunala musikskolor och Städtische Musikschule i Schwelm, Tyskland.

Kristina Holm är pianist i Opus Nordens nya
Mini-ShowArtist-bokning