Knut Sönstevold - FagottistKnut Sönstevold föddes i Oslo 1945 i en musikerfamilj. Han studerade fagott för professor Katl Öhlberger vid Hochschule für Musik und darstellende Kunst i Wien under åren 1960- 68. Studierna kröntes av en diplomexamen med jetong. Parallellt med fagottstudierna studerade han även komposition på högskolan och efter examen även ny musik och elektronmusik vid Instituut voor Sonolgie i Utrecht.

Knut Sönstevold har sedan 1969 arbetat i framstående orkestrar. Först som alternerande solofagottist i Danmarks Radios Symfoniorkester ( 1969–71) och Stockholms Filharmoniska Orkester ( 1972–80 ). Därefter som förste solofagottist i Radiosymfonikerna (1989-00). Parallellt med sistnämnda tjänst undervisar han sedan 1981 i fagott vid Musikhögskolan i Stockholm.

Knut Sönstevolds kvaliteter som solist och pedagog har medfört flera engagemang som gästsolist och instruktör vid nordiska orkestrar och sommarkurser. Han har gjort många inspelningar på radio, TV och grammofon. Som solist med Mellersta Österbottens Kammarorkester i Finland (konsert, radio- och grammofoninspelning av Anders Eliassons fagottkonsert), tilldelades han 1991 det nya svenska grammofonpriset ” Stämgaffeln”. I Sverige har han bland annat spelat Harald Sæveruds fagottkonsert med Gävleborgs Symfoniorkester och Mozarts fagottkonsert i en TV-sänd konsert tillsammans med Radiosymfonikerna.

Bokning

Knut Sönstevold- jpg.

Knut Sönstevold är även verksam som kammarmusiker i såväl barockmusik som ny musik. Som tidigare medlem av Stockholms Blåsarkvintett eller tillsammans med tyska oboisterna Ingo Gorizky och Burkhard Glaetzner, har han turnerat i USA och Europa. Inspelningen av Zelenkas Triosonat med de senare har belönats med ett tyskt musikpris. Januari 1997 mottog Knut Sönstevold Kristallpriset.

Knut Sönstevold invaldes 1992 i Kungliga Musikaliska Akademien. Från och med hösten 1997 är han adjungerad professor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.