Musiklek


Individuell & Grupp- undervisning

Musiklek vänder sig till barn i åldern 4-7. Med lek, pyssel och sång får barnen utlopp för sin kreativitet och leklust.
Målet är att få varande positiva känslor till musik som uttrycksmedel och källa till glädje upprättas och odlas.


Ur innehållet:

  • Sång med betoning på rörelse och gestaltning
  • Röstlek
  • Grundläggande rytm- och gehörsträning
  • Lek och pyssel med noter
  • Rörelse och dans
  • Lek med instrument vid behov

Lektion: 30 minuter, 45 minuter eller 60 minuter

Höstterminens kurs: 15 lektioner/ konserter
Vårtterminens kurs: 17 lektioner/ konserter

Kursdatum och lokal:
Start 9 september på Biss Altorp onsdag 15.10 - 15.40
Start i september på Urfjälls Montessoriskola (UMS) tisdagar
Start i september på Nora torg 57 torsdagar

Kurs & kunskap: Individuella lektioner och grupper, inga musikkunskaper krävs

Kursledare: John Martling lutenist och sångare.

Kursledare: Helene Eriksson pianist, teoripedagog.

********

Minigrupper

Terminsavgift höst - 2 barn per lektion:
15 x 30 min 5.025 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år
15 x 45 min 5.850 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år

Terminsavgift vår - 2 barn per lektion:
17 x 30 min 5.695 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år
17 x 45 min 6.630 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år

********

Terminsavgift höst - 3 barn per lektion:
15 x 30 min 4.575 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år
15 x 45 min 5.700 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år

Terminsavgift vår - 3 barn per lektion:
17 x 30 min 5.185 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år
17 x 45 min 6.460 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år

********

Terminsavgift höst - 4 -10 barn i gruppen:
15 x 30 min 4.275 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år
15 x 45 min 5.100 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år

Terminsavgift vår - 4 -10 barn i gruppen:
17 x 30 min 4.845 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år
17 x 45 min 5.780 kr per barn från UMS & Danderyd 7-20 år

********

Välkommen med din intresseanmälan!

Lär ditt barn att tycka om musik redan medan det är litet

Foto: Börje Perrat


Individuella lektioner


Nyhet: Vi utökar lektionsantalet. Nu ingår även en vuxen och en barnbiljett till terminskonserten.

Terminsavgift höst:
15 x 30 minuter 6.150 kr Barn från UMS & Danderyd 7-20 år
15 x 30 minuter 6.750 kr Barn från andra kommuner

Terminsavgift vår:
17 x 30 minuter 6.970 kr Barn från UMS & Danderyd 7-20 år
17 x 30 minuter 7.650 kr Barn från andra kommuner

Pris för enskild lektion används enbart när eleven börjar mitt i en termin.

Grundpris Barn från UMS & Danderyd 7-20 år :
30 minuter 430 kr, 45 minuter 585 kr, 60 min 730 kr.
Grundpris Barn från andra kommuner :
30 minuter 470 kr, 45 minuter 640 kr, 60 min 795 kr.

Enstaka lektioner:
30 minuter 730 kr
45 minuter 975 kr
60 minuter 1.220 kr

********

Anmälan: via mail eller post, klicka här.

I maj - juni 2021 erbjuder vi provapåkurser för barn,
3x30 minuter för 1.260 kr