Opus Nordens Symfoniorkester

Opus Norden är en nybildad symfoniorkester, vars övergripande mål är att lyfta fram den klassiska och samtida nordiska musiken och öka kunskapen om den nordiska musiktraditionen.

Opus Nordens Symfoniorkester har en flexibel organisation och består av ett stort nätverk av musiker från alla de nordiska länderna. Ragna Fagelund är konstnärlig ledare och dirigent.

Repertoaren består av välkända, mindre kända och nyskrivna verk av nordiska tonsättare. Konserterna håller högsta konstnärliga kvalitet och riktas även mot nya målgrupper i nya konsertformer.

Utöver att spela konserter erbjuder Opus Norden att i samarbete med våra sponsorer/partners utveckla nya samarbetsformer, företagskonserter för personal och kunder och möten med dirigent och musiker.