NYAC-Kompetens

utvecklar människor, människor utvecklar verksamheter

NYAC Kompetens arbetar med medarbetarskap, chefs- och ledarutveckling, teamutveckling och verksamhetsutveckling.
Nyac är ett konsult- och utbildningsföretag som arbetar med processer som utvecklar människor för ökad effektivitet och prestation, motivation och trivsel. Deras fokus är att erbjuda specialistkompetens och genomförandekraft utifrån en god förståelse för, kompetens om och erfarenhet av ledning, chef-/ledarskap, team och människor.

Specialitet/Inriktning:
Vi arbetar med alla typer av organisationer. Bland kunderna återfinns svenska och internationella företag av olika storlek, myndigheter och ideella organisationer. Gemensamt för kunderna är behovet av förnyelse eller förädling och stöd i olika utvecklingsaktiviteter/-processer. Arbetar alltid parallellt med individ/team och verksamhetsutveckling på ett praktiskt sätt för att skapa resultat.

  • Individ-/Team-/verksamhetsutveckling inom företag och organisationer.
  • Lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av nya chefer samt ledningsgruppsutveckling.
  • Förändringsledarskap och förändringsprocesser, samt coaching av både medarbetare och chefer.
  • Arbetar både med skräddarsydda uppdrag och öppna utbildningar.

Läs mer om NYAC Kompetens

Managementkonsult

NYAC Kompetens arbetar med verktyg som snabbar upp processerna
Med stöd av ett antal moderna forskningsbaserade analys- och kartläggningsinstrument t.ex. Team Skills, Farax, SPQ. Dessa verktyg synliggör snabbt och effektivt beteenden hos individen, teamet och/eller organisationen. Beteenden som annars kan ta lång tid att upptäcka. Ju snabbare man kan synliggöra behov samt styrkor och svagheter desto snabbare kommer man igång med konkreta åtgärder för att öka effektiviteten.

NYAC Kompetens
Företaget har funnits sedan 1992, drivs och ägs av Agneta & Christer Nyberg. Gällöfsta Utbildning äger en minoritetspost i företaget och är en samarbetspartner till NYAC Kompetens AB.