Körskola för barn och ungdomar 6-20 år

I maj och juni erbjuder vi provapåkurser
3x30 minuter / 3x45 minuter

I Opus Norden har vi många barn som tränar körsång. Våra grupper är små så att vart och ett av barnen får mycket uppmärksamhet. Grupperna varierar mellan 4-14 barn. Om nivån är riktig hög kan det vara flera barn.

Från Sound of Music 23 mars 2019

Foto: Torbjörn Pettersson

Vi delar in i åldersgrupper så att undervisningen blir anpassad till barnens utveckling. Vi jobbar mycket med sångteknik,
not- och rytmlära och gehörsträning. I Opus Nordens körskola lär vi genom att leka. Vi utforskar möjligheter i rösten och kroppen. Varje lektion blir som en liten gympa-lektion för hjärnan.

Se och lyssna på en av Ragnas barnkörer från skivinspelningen ”Ri-ri på Islandshest”med Åssiden skolekor och Erik Bye.

*******

Ur innehållet:

  • Grundläggande röst- och sångteknik
  • Grundläggande not- och rytmläsning
  • Grundläggande träning i harmonilära
  • Praktisk träning på en blandad repertoar

Deltagare: Minimum 4 barn Inga sångkunskaper krävs. Barnen i gruppen skall ha samma nivå. Barnen blir placerade efter sånglektionen.

Kursledare: Ragna Fagelund sångpedagog, sångerska, kör- och orkesterdirigent

Provapåkurs: 3 x 30/45 minuter
+ en individuell sånglektion 15 minuter

Höstterminens kurs: 15 lektioner/ konserter
Vårtterminens kurs: 17 lektioner/ konserter

********

Anmälan: via mail eller post, klicka här. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till andra

********

Grundpris:
30 minuter 320 kr
45 minuter 370 kr
60 minuter 425 kr

Grundpris är för barn från andra kommuner och barn som börjar senare i terminen

Provapåkurs avgift per person:
960 kr (30 min)
1.110 kr (45 min)

Välkommen med dina frågor!

Körskola i Danderyd

Plats: Opus Nordens studio Nora Torg 57 Danderyd

Maj 2019
Förskoleklass 6 år - dag och tid bestäms när det är många nog anmälda.
Ny grupp startar med provapåkurs i maj. Lekfull provsjungning för alla elever.

Måndagar I år sjunger 1:orna 45 minuter
Alice Tegnérs visor 1:or kl.17:00-17.45
Alice Tegnérs visor 2:or kl. 17:45-18.30
Ny kurs för 2:or som startar i april.

Tisdagar
Supergruppen 3:or kl.17.30-18.30

Onsdagar
Barn-ensemblen onsdagar 16.00-17.00
för de som har god sångvana. Provsjungning för de elever som inte har gått hos Ragna tidigare.

Ungdoms- ensemblen från 13 år
kl. 17.00-18.15

för de som har god sångvana. Provsjungning för de elever som inte har gått hos Ragna tidigare.

********

Nyhet: Vi utökar lektionsantalet. Nu ingår även en vuxen och en barnbiljett till terminskonserten.

Terminsavgift höst Barn från Danderyd
15 x 30 minuter 4.200 kr
15 x 45 minuter 4.950 kr
15 x 60 minuter 5.700 kr

Terminsavgift vår Barn från Danderyd
17 x 30 minuter 4.760 kr
17 x 45 minuter 5.610 kr
17 x 60 minuter 6.460 kr