Helene Eriksson

Pianist - Musikteoretiker - Pedagog - Forskare


Helene Eriksson har avlagt musikerexamen och musikteoretisk påbyggnadsexamen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har en doktorsgrad i musikvetenskap. Hon har lång erfarenhet av att undervisa i musik, bl.a. från Lilla Akademien, Yamaha Musikskola och Kungliga Musikhögskolan, och har även arbetat inom musikforskning.

Helene Eriksson är utbildad pianist, musikteoretiker, forskare och pedagog. Hon har undervisat elever i alla åldrar, även de yngsta.

Som pedagog önskar Helene Eriksson förmedla den spelglädje och det djupa intresse för musik som hon själv upplever.

I sin pedagogik kombinerar Helene Eriksson den klassiska pianotraditionen med sina erfarenheter från musikteori-undervisning, forskning och sång, och hon är van att anpassa sin undervisning utifrån elevens ålder, behov och målsättning.

För Helene Eriksson är det en mycket viktig och inspirerande uppgift att få förmedla den klassiska musiken till nya elever, och hon ser fram emot att börja arbeta vid Opus Norden.

Helene Eriksson har ett särskilt intresse för sång, och hade under slutet av studietiden en amanuensanställning i ackompanjemang vid Kungliga Musikhögskolans sånginstitution. Idag är Helenes sångintresse en viktig del av hennes pedagogik, både inom pianospel och musikteori.

En stor inspirationskälla för Helene Erikssons undervisning är de pedagoger hon själv har haft förmånen att möta, både under sin studietid vid Kungliga Musikhögskolan och i andra musikaliska sammanhang.

Särskilt betydelsefulla har varit hennes huvudlärare i piano, Tamara Jeltova, pianisterna Elena Jordan och Albena Zaharieva, lektorerna P-G Alldahl, Lars-Erik Rosell och Inga-Lill Sundin samt professorerna Matti Raekallio och Bo Wallner.

Helene Eriksson undervisningsspråk är svenska, engelska och tyska.


Läs mer om undervisningen för barn

Läs mer om undervisningen för vuxna

Välkommen med din intresseanmälan!

Helene har en gedigen utbildning som pianist, teoripedagog och forskare

Helene Eriksson

Som pianist har Helene Eriksson framträtt som solist, kammarmusiker och ackompanjatör, och deltagit i ett flertal nationella och internationella mästarkurser.

Helene Eriksson har även tilldelats ett stort antal stipendier, däribland från Kungliga Musikaliska Akademien, Kungliga Musikhögskolan och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Helene Eriksson har också arbetat i det fleråriga forskningsprogrammet ”Den musicerande människan” under ledning av professor Fredrik Ullén vid Karolinska Institutet.