Körsång för Vuxna

Nu kommer flera provapåkurser i april

Opus Nordens professionella sångpedagog Ragna Fagelund dirigerar kören

Vi börjar ofta våra kurser med ett öppet hus, så man har möjlighet att prova på, eller med sånglektion. Vi måste dock få en förhandsanmälan så vi kan planera.

Opus Norden ger kurser i röstträning kombinerat med körsång. Vi har sångkurser på olika nivåer.


Körsång allsångsnivå- måndagar 19.15-20.45 - Ny provapåkurs 9 september, sånglektioner innan påsk
Körsång medelnivå - onsdagar 19.15-20.45 - Kursen börjar 28 augusti och innan dess behöver man ha en sånglektion.
Körsång avancerad nivå - tisdagar 19.15-20.45 - Kursen börjar med en individuell sånglektion.
Vi börjar när det är fler anmälda

*******

Kursavgift per person: minimum 25 deltagare. Kostnader för noter tillkommer.

Provapåkurs: 3 x 90 min +1 x 30 minuter individuell lektion. Kursavgift per person: 1.730 kr
Kurs: 8 x 90 min Kursavgift per person: 2.860 kr
Kurs med sånglektion: 8 x 90 min +1 x 30 minuter individuell lektion. Kursavgift per person: 3.300 kr

Välkommen med dina frågor!