Körsång för Vuxna

Nu kommer flera provapåkurser

Opus Nordens professionella sångpedagog Ragna Fagelund dirigerar kören

Vi börjar ofta våra kurser med en öppet hus, så man har möjlighet att prova på. eller med sånglektion. Vi måste dock få en förhandsanmälan så vi kan planera.

Opus Norden ger kurser i röstträning kombinerat med körsång. Vi har sångkurser på olika nivåer.

Sound of Music kören- måndagar 19.15-20.45 - Vi börjar 15 oktober
Körsång allsångsnivå- tisdagar 9.00-10.30 - Ny provakurs 16 oktober - in english
Körsång medelnivå - onsdagar 19.15-20.45 - Kursen börjar 24 oktober innan dess behöver man ha en sånglektion.
Körsång avancerad nivå - tisdagar 19.15-20.45 - Kursen börjar med en individuell sånglektion oktober.

*******

Kursavgift per person: minimum 25 deltagare. Kostnader för noter tillkommer.

Provapåkurs: 3 x 90 min +1 x 30 minuter individuell lektion. Kursavgift per person: 1.690 kr
Kurs: 8 x 90 min Kursavgift per person: 2.780 kr
Kurs med sånglektion: 8 x 90 min +1 x 30 minuter individuell lektion. Kursavgift per person: 3.210 kr

Välkommen med dina frågor!