Evakarin Wallin Marknadsföringscoach

Evakarin Wallin

Evakarin hjälper egna företagare att göra marknadsföring enklare och försäljning roligare.

Alla kan hitta sitt sätt att marknadsföra sig och sin verksamhet, vilket leder till att det blir något som man verkligen gör, inte bara något man borde göra.
Basen i all verksamhet är att sälja och för att kunna sälja måste du ha kunder. För att hitta kunder eller för att de ska kunna hitta dig, måste du kunna marknadsföra dig.