Opus Nordens Musikförskola

Vi kommer öppna en förskola med inriktning klassisk musik när vi hittar en ny lokal. Vi följer förskolans läroplan

*****

Vårt mål är att föräldrarna ska ha en god insikt och delaktighet i verksamheten

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.” Lpfö 98/16

Välkommen med din intresseanmälan!

Inskolningen
Under inskolningen kommer vi att ha tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om, är van vid och vad du som förälder tycker är viktigt för ditt barn. Inskolningen är individuell, men när vi startar är det i grupp.

Den kan se ut på följande sätt: Den första dagen kommer du och ditt barn till förskolan kl. 9.00-10.00 och bekantar er med pedagogerna och med miljön på avdelningen. Dag två-fyra är du och ditt barn på förskolan mellan kl. 09.00-15.00. De resterande sex dagarna lämnar du ditt barn mellan 09.00-15.00 till oss pedagoger så att vi får möjlighet att fortsätta bygga upp en bra kontakt och tillit hos ditt barn.

Det är då viktigt att du som förälder känner dig redo, men självklart går det vid behov utmärkt att förlänga inskolningstiden. Barn som kommer från en annan förskola behöver inte lika lång inskolningstid.