Kontrabas

I maj och juni varje år erbjuder vi provapåkurser med rabatt
3x30 minuter 1.500 kr - 3x45 minuter 1.950 kr - 3x60 minuter 2.500kr

Vill du lära dig att spela kontrabas för nöjes skull eller för att söka till högskola? Vår basundervisning vänder sig till alla som vill lära sig att spela kontrabas. Du kan lära att spela både klassisk kontrabas så du kan spela som solist eller i symfoniorkester och jazzbas så du kan spela med i jazzgrupper.
Målet är att du utvecklar ditt konstnärliga ådra och din teknik så att du kan uttrycka dig i musik.

********

Deltagare:
Individuella baslektioner. Inga förkunskaper krävs.

Lokal: Opus Nordens nya studio: Nora Torg 5B eller i Bromma

Kontrabaslektion: 30 minuter, 45 minuter eller 60 minuter

Ur innehållet:
Baslektionerna anpassas till varje elevs kunskap och behov

  • Not och rytmläsning och teknik
  • Praktisk träning på en repertoar anpassad till din nivå
  • Improvisation
  • Harmonilära
  • Instrumentkännedom

Kursdag: avtalas
Kursledare: Filip Augustson basist

********

Kurser Vuxna

Det finns två typer av kurser för vuxna privatpersoner. Antingen går man en hel termin och har en fast tid eller så börjar man med en provapåkurs och sedan bokar ett antal fristående lektioner, med flexibla tider.

Terminsavgift höst:
14 x 30 minuter 6.230 kr
14 x 45 minuter 8.260 kr
14 x 60 minuter 10.640 kr

Terminsavgift vår:
16 x 30 minuter 7.120 kr
16 x 45 minuter 9.440 kr
16 x 60 minuter 12.160 kr

Grundpris för terminskurser:
30 minuter 460 kr, 45 minuter 625 kr, 60 min 780 kr
Pris för enskild lektion används när eleven börjar mitt i en termin eller för de som sjunger i Opus Nordens körskola

********

Kursavgift per fristående lektioner:

Provapåkurs:
3 x 30 minuter 1.950 kr
3 x 45 minuter 2.490 kr
3 x 60 minuter 3.150 kr

Lektionspris för fristående lektioner efter provapåkursen:
30 minuter 720 kr
45 minuter 960 kr
60 minuter 1.200 kr

********

Har du företag kan du använda musik som friskvård. Till företagsaktuellt

********

läs mer om Gustav Lindsten


Har du inget instrument?
Vi hjälper våra elever att köpa ett bra instrument.

Välkommen med din intresseanmälan!

Anmälan: via mail eller post, klicka här.