Mingji Chen - Violinist
Mingji Chen har examen i musik/fiol från kinesiska Shijiazhuang Universitetet. Efter studier vid Shijiazhuang Universitetet fortsatte Mingji att studera på Minzu University of Chin. Där studerade hon pedagogik med inriktning på Suzuki-fiol.

Sedan Mingji Chen kom till Europa har hon även studerat violin vid Hochschule für Musik und Theater i Hamburg och vid Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Mingji Chen brinner för att undervisa. Sedan 2004 har hon undervisat privat och vid olika skolor, både barn och vuxna. Hon började själv spela fiol redan vid 3 års ålder och hon undervisar gärna små barn också, från 3-åringar och uppåt.

Ragna Fagelund

Ragna Fagelund

Ragna Fagelund