Barock- & Tvärflöjtundervisning

********

Kursen vänder sig till dig som har lust att lära spela flöjt.
Målet är att du utvecklar ditt spel och ditt gehör så att du förbättrar ditt självförtroende och gör spelandet mera lustfyllt.

I maj och juni 2019 erbjuder vi provapåkurser 3x30 minuter 1.260 kr

********

Deltagare:
Individuella flöjtlektioner. Inga förkunskaper krävs.

Lokal: Opus Nordens nya studio: Nora Torg 5B

Flöjtlektion: 30 minuter, 45 minuter eller 60 minuter

Ur innehållet:

  • Not och rytmläsning och teknik
  • Praktisk träning på en repertoar anpassad till din nivå

Kursdag: Torsdag

Höstterminens kurs: 15 lektioner/ konserter
Vårtterminens kurs: 17 lektioner/ konserter

Kursledare: Kina Sönstevold flöjtist

********

Kursavgifter Barn

Nyhet: Vi utökar lektionsantalet. Nu ingår även en vuxen och en barnbiljett till terminskonserten.

Terminsavgift höst:
15 x 30 minuter 6.075 kr Barn från Danderyd 7-20 år
15 x 30 minuter 6.675 kr Barn från andra kommuner
15 x 45 minuter 8.100 kr Barn från Danderyd kommun

Pris för enskild lektion används enbart när eleven börjar mitt i en termin.

Grundpris Barn från Danderyd :
30 minuter 420 kr, 45 minuter 570 kr, 60 min 710 kr.
Grundpris Barn från andra kommuner :
30 minuter 460 kr, 45 minuter 625 kr, 60 min 780 kr.

********

Välkommen med din intresseanmälan!

 Bli flöjtist genom en flöjtkurs hos Opus Norden

Foto: Kina Sönstevold


Terminsavgift vår:
17 x 30 minuter 6.885 kr Barn från Danderyd 7-20 år
17 x 30 minuter 7.565 kr Barn från andra kommuner
17 x 45 minuter 9.180 kr Barn från Danderyd kommun

********

Anmälan: via mail eller post, klicka här.