Johan SilvmarkSlagverkerJohan Silvmark har studerat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och för professor Keiko Abe på Toho Gakuen School of Music i Tokyo.

Johan Silvmark är sedan 1983 medlem i slagverks ensemblen Kroumata.

Johan undervisar även slagverk.