Opus Nordens Kompositionsblogg
Lärare: Gustav Lindsten

Vi är stolta över att vi kan erbjuda kompositionsundervisning i Opus Norden. Gustav har redan en elev, men det vore kul om det är fler som vill lära sig att skriva musik.

Det är bra om man kan sitta och hitta på lite melodier och improvisera, men skall man bli riktigt nöjd så är det en massor man kan lära sig av Gustav. T.ex musikalisk form, sats- och harmonilära, orkestrering, instrumentkännedom och estetik.
Vad betyder nu detta kan man undra om man är en vanlig människa. Det tänker vi förklara i denna blogg. Gustavs kompositionstips.

Gustav undervisar även i piano

Foto: Gustav Lindsten skriver sina kompositionstips.
Klicka på bilden så kan du läsa mer om Gustavs undervisning


Musikalisk form

När vi talar om musikalisk form så talar vi om hur ett stycke musik är uppbyggt. Det är ett perspektiv på musik där vi tittar på och analyserar helheten. Hur interagerar musikens olika formdelar med varandra? Finns det moment som återkommer, upprepas eller byts ut?
I kursmomentet musikalisk form tittar vi på saker så som sonatform, fri form, rondoform m.fl.

Film: Gustav Lindsten visar ABA formen med hjälp av
Blinka lilla stjärna där.


Syftet är att öva upp förmågan att analysera ett stycke musik och sedan använda detta till vår fördel när vi själva komponerar. Att härleda verktyg från ett stycke av exempelvis Mozart och sätta det i en helt unik kontext.


Harmonilära - Ackord

I detta delmoment av kompositionskursen tittar vi på hur man analyserar ett stycke musik med harmonik som utgångspunkt.

Film: Gustav spelar olika ackord så du kan lyssna hur det låter

Men vad är harmonik egentligen?
Det kan beskrivas som den stund då två eller flera toner ljuder tillsammans och skapar ett ackord, och hur detta ackordet sedan sätts i relation till andra samklanger.