Avregistreringsformulär


Förnamn, Efternam. Tillexempel: Maria Lundberg

Avanmälan

Du har din plats i Musikskolan ända tills du själv säger upp den, dvs du blir automatiskt anmäld till nästa termin. För att undvika debitering måste din plats sägas upp innan ny termin börjar enligt reglerna nedan.

Regler för avanmälan: För samtliga gäller att avanmälan av plats skall göras av målsman eller fakturamottagare via Musikskolans hemsida, det räcker inte med att bara meddela läraren.

Därefter debiteras en administrationsavgift (500 kr) fram till första lektionstillfälle. Elev som har deltagit vid första lektionstillfället anses ha bekräftat sin plats för resten av terminen.

Varje maj och juni erbjuder Opus Norden provapåkurser. Dessa behöver man inte avanmälan sig för.

Vid sjukdom intygad av läkare kan man återfå en del av kursavgiften.